lördag 20 februari 2016

Budskap från Gudinnornas Vägledning

Vilken eller vilka gudinnor dras du till?


1.   SEKHMET – Var stark

”Du är starkare än du tror och din styrka försäkrar dig en lycklig utgång.”

Se dig själv som stark och segrande. Klaga inte över någonting. Skyll inte på någon eller något. Du förkroppsligar styrka, inte ett offer. När du höjer dig över dina gamla mönster och ser dig själv i den vackra kvinnliga styrkans nya ljus så kommer ditt liv automatiskt att förändras på mirakulösa sätt. Du kommer att dra till dig nya möjligheter, nya typer av överflöd och nya relationer som hjälper dig att förverkliga din högsta potential. Att vara stark innebär att se sig själv i det bästa ljus du kan föreställa dig. Var verklig, tillåt dig själv att känna äkta känslor, men mest av allt, var stark.

Alternativa betydelser:
 • Underskatta inte dig själv.
 • Ge inte efter för påtryckningar eller frestelser.
 • Undvik att klaga eller försjunka i negativa tankar.
 • Börja styrketräna för att göra din kropp starkare.


Om Sekhmet: Denna egyptiska solgudinna är en eldig beskyddare som är gift med den egyptiska guden Ptah. Hennes namn betyder stark och mäktig. Sekhmet förknippas med lejonet, som symboliserar hennes vildsint försvarande natur. Ibland visar hon sig med ett lejons huvud och en kvinnas kropp. Kalla på Sekhmet så understödjer hon din stryka och kraft.

2.   AERACURA – Blomstring

”Du är bara i början, så ha tålamod med dig själv och processen och ge inte upp.”

På många sätt är du som en blomknopp som är mogen och redo att slå ut och växa. Försök inte att skynda på den här processen eftersom den är en del av din vackra livsväg. Njut av att tillägna dig nya kunskaper och färdigheter. Ägna tid åt att samla på dig nya idéer. Ge din kropp näring genom frisk luft, sol, vatten och hälsosam mat. Snart nog kommer den omisskännliga signalen om att det är dags att omsätta dina kunskaper i praktiken.


Alternativa betydelser:
 • Sakta ned.
 • Ha tålamod.
 • Börja med trädgårdsarbete.
 • Använd aromaterapi och/ellerblomessenser.
 • Behåll tilliten.

Om Aeracura: Aeracura är en keltisk och romersk gudinna som har många strängar på sin lyra. Hon är en Moder Jord-gudinna, en älvdrottning och en länk mellan det jordiska livet och livet efter detta. Hon hjlper oss att få perspektiv på våra mål och utmaningar så att vi inte stressar upp oss i onödan. Kalla på henne nr du har akut behov av pengar eller när du manifesterar något du behöver. Hon är särskilt förtjust i att bistå konstnärer och uppfinnare.


3.   MAAT - Rättvisa

”Den här situationen kommer att hanteras på ett hederligt och rättvist sätt.”

Låt mig föreslå en annan definition av rättvisa: Det är när alla inblandade ger upp sina personliga föresatser till förmån för hela gruppens gemensamma goda. Detta kräver tro på alltets visdom. I en tvist angriper man varandra för att man är rädd att inte få sin del av kakan. Dock är det så att angreppen ökar den smärta som var upphov till dispyten. Varför inte släppa sitt behov av att det ska bli på ett visst sätt och istället inrikta din heliga vilja på att lösa tvisten? Hål fast vid bilden av en fredlig lösning och låt bitarna fridfullt falla på plats.

Alternativa betydelser:
 • En rättssak får sin lösning.
 • En tvist avgörs på ett harmoniskt sätt.
 • Du kommer att behandlas rättvist.
 • Håll allas behov i minnet när du förhandlar.
 • Släpp skuld och skam eftersom dessa känslor kan dra till dig angripande energier.

Om Maat: Maat är den egyptiska gudinnan för integritet, rättvisa och ärlighet. I dödsögonblicket håller hon en våg som väger själen mot en fjäder för att avslöja om det finns skuld som tynger. Maat skyddar oss i affärsrelationer och privata förhållanden och ser till att vi behandlas rättvist och hederligt. Kalla på henne innan du skriver på ett kontrakt, när du befinner dig i en tvist eller närhelst du känner dig skuldmedveten eller ångerfull.

4.   AFRODITE – Din inte gudinna

”Väck gudinnan inom dig genom att dansa, ta hand om dig själv och uppskatta din gudomlighet.”

Låt din inre kvinnliga visdom och dynamiska skönhet komma fram. Vörda dess kraft och meningsfullhet. Det har ingen betydelse om din fysiska kropp är manlig eller kvinnlig, eftersom vi alla har en inre kvinnlighet som ger näring och vägleder oss med sina intuitiva principer. Nu är det tid att bli medveten om, ta hand om och fira den magnifika varelse som du är!


Alternativa betydelser:
 • Balansera din manliga energi med mer kvinnlig energi.
 • Vidta steg för att hela din sexualitet.
 • Njut av att vara kvinnlig.
 • Dansa oftare.
 • Var mottaglig.
 • Tillåt din mjukare sida att komma fram i förhållanden.
 • Dölj inte din kvinnlighet (klä dig mer kvinnligt exempelvis).

Om Aftodite: Aftodite är den grekiska kärleks- och passionsgudinnan och hon förknippas med planeten Venus. Hennes namn betyder ”född av skum” eftersom legenden säger att hon är sprungen ur sin far Uranus avskurna genitalier som hade kastats i havet. Afrodite symboliserar otyglad kvinnlig sexuell energi. Afrodite symboliserar otyglad kvinnlig sexuell energi. Afrodite hjälper kvinnor att känna sig bekväma i sin kropp och sin sexualitet. Hon hjälper båda könen att uppleva mer passion i sina relationer och att uppnå bättre balans mellan sina egna inre manliga och kvinnliga energier.


NAMASTE  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar